चित्रगीतमाला १९५६ कॅप्सूल – न्यू दिल्ली, परिवार , फंटूश व इतर